spokojní klienti
7 dôvodov prečo

Užívateľsky prívetivé aplikácie, bezproblémová home office, informácie uložené digitálne a dostupné odkiaľkoľvek a pritom bezpečne. Šetrí čas a starosti.

Nie je to len výsada pokrokových spoločností v komerčnej sfére, ale môže to byť aj bežná prax verejných úradov.

Digitalizovať a automatizovať procesy je niečo iné ako procesy len formálne popísať v zmysle príslovia, že "papier znesie všetko." Každá chyba, ktorá môže vzniknúť pri formálnom popise na  papieri, sa prejaví v automatizácii a musí byť opravená.

Vo verejnej správe sme vykonali viac ako 100 procesov, poďme sa o nich porozprávať.

Naše najúspešnejšie agendy

Zmluvy

Schvaľovanie zmlúv v Team assistant je jednoduché a transparentné. Používatelia kedykoľvek vedia, v akom stave sa schvaľovaný dokument nachádza.

Jednotlivé úkony sa zaznamenávajú automaticky a dokumenty môžu byť následne uložené v zabezpečenom elektronickom archíve.  Ak zmluva obsahuje podmienky, ktoré je potrebné skontrolovať v určitom čase, používateľ má možnosť nastaviť automatické e-mailové upozornenie.  V čase, keď je potrebné skontrolovať dodržiavanie podmienky, má užívateľ k dispozícii úplné informácie a nemusí strácať čas ich vyhľadávaním i napriek tomu, že od podpisu zmluvy už prešiel dlhší čas.  

Smernice

Rozlúčte sa s papierovými obežníkmi raz a navždy  a nastavte schvaľovanie a oboznámenie zamestnancov so smernicami moderným, transparentným a bezpapierovým spôsobom.

Team  assistent vám poskytne prehľad o tom, koľko zamestnancov sa už oboznámilo so smernicou a zároveň zabezpečí dohľad nad termínmi, do ktorých sa zamestnanci musia oboznámiť so smernicou. To vám poskytne dokonalý prehľad o dodržiavaní zákonných povinností a  zároveň zamestnanci budú mať stále k dispozícii smernice, pre prípad ak sa k nim budú musieť v budúcnosti vrátiť.  Team asistent bude zároveň vedieť, že v organizačnej štruktúre sa objavil nový zamestnanec a automaticky vygeneruje všetky pokyny potrebné pre jeho pozíciu.  

Školenie

Vo všetkom je potrebné udržiavať poriadok, a to platí aj v procese odbornej prípravy. Vďaka aplikácii Team Assistant pokrývame nielen celý proces žiadosti o školenie od jeho vytvorenia až po jeho schválenie a platbu, ale pokračujeme ďalej.  

Z každého školenia je potrebné predložiť sadu dokumentov od faktúry po certifikát alebo iný doklad o dokončení.  A pretože nie je možné rásť bez spätnej väzby, je súčasťou agendy školenie aj detekcia spätnej väzby. Školiaci manažér tak získava reálne dokumenty na vyhodnotenie od všetkých účastníkov a nielen od kolegov v “kuchyni”. Podporme rozhodovanie na základe dát a nie domnienok.  

TEAM ASSISTANT

Do mesiaca môžete mať kanceláriu bez papiera, kde nájdete zmluvy a ich stav za jednu minútu.

  • Majte pokojné sny namiesto nočných môr z nedodržaných termínov

  • Rozlúčte sa s vyhľadávaním zmlúv v zaprášených archívoch

  • Prestaňte sa obávať vnútorných auditov a zvedavých otázok občanov

Výhody, ktoré Team assistent prináša úradom

  • Bezpečný online prístup pre bezproblémové home offices

  • Rýchlu spoluprácu medzi odbornými útvarmi

  • Jednoznačnú auditovateľnosť každého kroku

  • Úspora času pri hľadaní informácii

  • Team assistant na vás bude hovoriť slovensky, rovnako ako naše oddelenie podpory

+421 903 123 583
maind@maind.sk
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov